Menu

Cong Ty TNHH Noi Ngoai That An Phu Gia

Vietnam
Ban Ghe An Phu Gia tu hao la don vi dan dau thi truong cung cap ban va ghe danh cho moi loai hinh quan Dia chi: Toa nha IndoChina Khu B Tang 12 So 4, Nguyen Dinh Chieu, Phuong Dakao, Quan 1, Ho Chi Minh Dien thoai: 0934 390 390 Website:...
Main Item:
Chair, Table
Specialises in:
Furniture, Furniture by Use, Commercial Furniture, Restaurant Furniture, Restaurant Sets
Business Type:
Manufacturer, Service