Menu

1-1 of 1 products for "Jiangsu Fanqun KJG Wedge-shaped Hollow Paddle Dryer"

Jiangsu Fanqun KJG Wedge-shaped Hollow Paddle Dryer

Jiangsu Fanqun KJG Wedge-shaped Hollow Paddle Dryer - Jiangsu Fanqun Drying Equipment - High Quality *About Jiangsu Fanqun KJG Wedge-shaped Hollow Paddle Dryer Summary: Wedge-shaped hollow paddle dryer can indirectly heat or cool the paste,...
China
Main Item Drying equipment
Business Type Manufacturer